the Speed of Trust (NL)

S. Groenenberg

The speed of trust, the one thing that changes everything.

De belangrijkste stelling:

Vertrouwen is een meetbare variabele die de snelheid en de productiviteit van een proces beïnvloed.
Meer vertrouwen betekent snellere en efficiëntere productie, minder vertrouwen zorgt voor langzamere en minder effieciënte productie.

In het boek wordt vertrouwen verdeeld onder twee categorieën:

Karakter (character)

Competentie (competence)

Dit zijn de twee hoofdbestandsdelen op basis waarvan mensen geneigd zijn hun vertrouwen te vormen.Zo kan het zijn dat je een oom in de familie die het goed doet in de bankenwereld, die je met al je vertrouwen jouw hypotheek laat regelen maar dat je hem geen seconde alleen zou laten met je pasgeboren baby.
Dit kan dan komen omdat deze oom een uitermate geschikt karakter heeft om het onderste uit de kan te trekken bij een zakelijke deal en de competenties heeft qua ervaring en bestaande netwerken om de deal rond te krijgen. Tegelijkertijd heeft hij een heel ongeduldig en onzeker karakter rondom kinderen en heeft hij alleen de competentie om kinderen bang en onzeker te maken.De beslissingen die je maakt aangaande het ‘uitdelen’ van vertrouwen zijn dus gebasseerd op de competenties en karaktereigenschappen van de betreffende persoon in combinatie met de taak die daaraan gekoppeld is.

De begrippen karakter en competentie worden vervolgens weer verder gesplitst in twee fijnere definities.


Competentie bestaat uit:

Capaciteiten (wat kan je)

Resultaten (wat heb je gedaan)

Karakter bestaat uit:

Integeriteit (eerlijkheid)

Intentie (bedoeling, motief, agenda, gedragingen)

Samen vormen deze vier kernbegrippen jouw credibiliteit. Als je al deze kernwaarden van vertrouwen weet te beheersen, kan je gaan werken aan een sterkere geloofwaardigheid van jou als persoon. Het is echter van cruciaal belang om te zorgen dat alle vier de waarden in een gezonde balans zijn met elkaar. In het boek vergelijken ze het met een vruchtenboom.

Als je duurzaam succes wil behalen (vertrouwen wilt winnen) dan is het van belang een gezonde en sterke kern te hebben voordat je gezonde takken met heerlijke vruchten kan gaan produceren. Echter, een goed karakter is voor de buitenwereld ook nog niet veel waard zonder de bijbehorende competenties. Je weet immers nooit zeker waarom iemand iets gedaan heeft, (karakter) maar je kan duidelijk constateren wat iemand gedaan heeft (competenties)

Zo kan je ook heel goed zijn in het produceren van resultaten, zonder dat die in lijn zijn met jouw karakter. Dit kan je misschien enkele jaren volhouden, maar uiteindeluijk put je dan de kern van je bestaan uit en zullen de resultaten ook verdwijnen. Daarna zal je weer moeten gaan bouwen aan je kern (karakter) voordat je in de toekomst weer mogelijke resultaten kan gaan boeken.

Volgens mij illustreert de bijgevoegde afbeelding heel mooi waarom alle vier de waarden van vertrouwen belangrijk zijn om in balans te houden met elkaar. Het laat ook goed zien dat wanneer iemand niet tevreden is met de vruchten hij plukt, er gekeken dient te worden naar de capaciteiten, intentie en de integriteit die de desbetreffende persoon heeft.

Verder maken ze een onderscheiding tussen karakter en competentie op de volgende manier:

Karakter is een constante

Competenties is een variabele

Karakter is altijd nodig voor vertrouwen

Vetrouwen betreffende competentie is afhankelijk waar de situatie om vraagt

Vertrouwen speelt altijd en overal om ons heen altijd een gigantisch grote rol , alleen is het gebruik maken daarvan voor ons als mensen soms bijna net zo natuurlijk als het ademen van zuurstof. Net zoals bij zuurstof begin je de impact van afwezigheid van vertrouwen vaak pas te merken als het er opeens niet meer is. Wat gebeurt er op een bedrijf als een collega niet meer vertrouwd kan worden door de rest van zijn team? Dan willen ze van hem/haar af. Wat gebeurt er als iemand de maatschappij niet meer vertrouwt? Dan keert hij of zij zich daarvan af!

De impact van aan- of afwezigheid van vertrouwen dus heel groot op het verloop van de situatie. We zijn als mensen gebaat bij vertrouwen in mensen en bedrijven die uit zijn op een oprechte win-win situatie.
Of iemand uit is op een win-win situatie is als eerste afhankelijk van zijn of haar integeriteit: wat zijn de waarden waar je voor leeft en in hoeverre leef je die waarden (walk your talk)?
Als dit waarden zijn die zijn gebasseerd op de waardering van wederzijdse afhankelijkheid i.p.v. het streven naar onafhankelijkheid, is het mogelijk 
een agenda uit te stippelen waarbij je op zoek bent naar wederzijds voordeel: voor jezelf en de wederzijdse afhankelijke.

De agenda die het meeste inspireert tot vertrouwen is de agende van wederzijds voordeel.
Je geeft niet alleen om anderen, maar hoopt ook echt dat ze winnen. Ja, je zoekt naar een overwinning voor jezelf. Dat is normaal, gezond gedrag wat van je verwacht wordt. Maar je bent ook op zoek naar de overwinning voor alle andere betrokkenen. Je erkent dat het leven afhankelijk is van elkaar en daarom zoek je naar oplossingen die vertrouwen bouwen en waarvan iedereen kan profiteren.

Het gedrag wat het meeste inspireert tot vertrouwen is gedragen in de beste belangen van anderen. Om tot dit gedrag te komen is er een motief van zorgzaamheid (dankbaarheid voor de wederzijdse afhankelijkheid) en een agenda van wederzijds voordeel nodig. Het zeggen dat je om iemand is geeft is het begin; het daadwerkelijk uitdragen van dit gedrag bouwt vertrouwen op een heel ander level.

Leiderschap is: Resultaten boeken op een manier dat deze vertrouwen inspireren.

Een van de interessantere stellingen die dit boek naar voren brengt is dat we andere mensen neigen te beoordelen op basis van hun resultaten (acties) en dat we onszelf neigen te beoordelen op basis van intentie (bedoelingen).
Ik herken dit proces bij mijzelf en ben door de erkenning hiervan ook resultaat-gerichter gaan denken en doen betreffende de onderdelen waar ik vertrouwen wil gaan winnen. Dus niet alleen spreken over goed doen, maar zelf ook daadwerkelijk meer goeds gaan doen! Laat de resultaten maar spreken, dan raken genoeg mensen vanzelf geinteresseerd in de achterliggende motieven.
Een van de snelste manieren om vertrouwen op te bouwen of te herstellen is het maken en nakomen van gemaakte afspraken met een ander of jezelf. Het doen wat belangrijk is i.p.v. erover te denken.

speedoftrust2.png

Verder maakt dit boek een onderscheid tussen vijf verschillende contextuele levels van vertrouwen waarbij de impact van je vertrouwen van binnen naar buiten bekeken dient te worden.

Het begint bij het zelfvertrouwen; de mate van zelfvertrouwen reflecteert door in de mate van relationeel vertrouwen en die twee samen doen dat vervolgens in de orginisatorische golf enz.

De vijf golven van vertrouwen:

Zelfvertrouwen
Relatie vertrouwen
Organisatorisch vertrouwen 
Markt vertrouwen 
Maatschappelijk vertrouwen


13 gedragingen van inspirationele leiders

Karaktergebasseerde gedragingen

1) Eerlijk praten 
2) Het demonstreren van respect 
3) Scheppen van transparantie 
4) Fouten rechtmaken
5) Loyaliteit laten zien

Competentiegebasseerde gedragingen

1) Resultaten leveren
2) Beter worden
3) Realiteit confronteren
4) Duidelijkheid scheppen over de verwachtingen
5) Verantwoordelijkheid (be)oefenen

Karakter+ competentie gedragingen

1) Eerst luisteren
2) Houden aan afspraken
3) Vertrouwen uitdelen

Uitdelen van smart trust

Het is niet alleen van belang om zelf te werken aan het vergroten van je credebiliteit, maar ook om te leren hoe je anderen op een slimme manier kan vertrouwen.
De bijgevoegde tabel laat op een duidelijke manier zien hoe je tot slim vertrouwen kan komen. Daar hoort een degelijke analyse aan vooraf te gaan gepaard met een natuurlijke neiging naar vertrouwen.
Ook laat het zien wat er kan gebeuren als er te weinig analyse is i.c.m. een natuurlijke neiging tot vertrouwen (blind vertrouwen) of te weinig natuurlijk vertrouwen, maar wel genoeg analsze ( wantrouwen) 
Geen analyse en geen neiging tot natuurlijk vertrouwen is al helemaal rampzalig (geen vertrouwen).

speedoftrust4

Kennis boek m.b.t. KM

Zelf denk ik dat er veel te winnen valt aangaande het onderdeel integeriteit. Wat zijn de waarden, door wie zijn die gevormd en wie leven ze na?
De intentie is vaak wel goe, maar het schort nog aan helderheid van de intentie (ook te kopellen aan integeriteit). Na het vormen van succesvolle kern (integeriteit) kan er begonnen worden aan het opstellen van een wederzijdsvoordeel agenda. Wie willen wij bevoordelen en door wie willen wij bevoordeeld worden?

De capaciteiten om mooie dingen te realiseren zijn er al, alleen mist een gemeenschappelijke bindende visie op deze capaciteiten gezamenlijk in te zetten om dichter te komen bij het te behalen doel.

Resultaten zijn best aardig maar erg onsamenhangend, de boom weet nog niet waar hij naartoe moet groeien en heeft wildgroei. Welke resultaten zijn aanzienlijk in het doel wat we allemaal zouden willen behalen? Is het doel zo groot mogelijk worden ? Zo groot mogelijk in wat?
Qua persoonlijkheden bij KM denk ik zelf dat het qua integeriteit en intentie wel goed zit bij de meesten, maar dat het gevoellige punt ligt bij de capaciteiten en resultaten. Dit is ook niet gek want we zijn niet opgeleid om resultaatgericht te denken in een win-win context. Dit is waar we elkaar van dienst moeten kunnen zijn. Hoe kunnen we meer win-win manifesteren ?

Hoe kunnen we elkaars specialiteiten gebruiken en aanvullen in de doelen die we willen behalen?

Naar mijn idee is dat toch de bindende factor binnen KM: Mensen die na het wakker worden en het veranderen van het eigen karakter op zoek zijn naar uitbreiding van hun competenties om anderen en hunzelf van dienst te zijn.
KM is geen antwoord maar een gereedschap! Waar gaan we aan sleutelen met ze allen? Wat is er kapot en dient er gemaakt te worden?

Hoe kunnen we meer vertrouwen krijgen als leden in KM? 

Door het behalen van succesen richting een samenopgestelde visie.

Hoe kunnen we meer vertrouwen krijgen van buitenstaanders?

Door het laten zien van tastbare resultaten die in lijn liggen met de opgestelde visie.

Zelf denk ik dat het zaak is om één gemeenschappelijk doel te gaan formuleren. Zodat het doel vervolgens onder verdeeld kan worden onder haalbare subdoelen waar mensen aan kunnen gaan werken en tastbare resultaten kunnen gaan binnenhalen.

Gemeenschappelijk doel zou kunnen zijn:

Gezonder maken van het collectieve bewustzijn

Subdoelen kunnen dan bijv zijn

: Mensen helpen gezonder te eten
: Slimmer te denken
: Minder vervuiling te veroorzaken
: Presenteren waardevolle kennis
: Toepassen waardevolle kennis
: Helpen in contact te komen met het collectieve gevoel

Deze doelen zijn dan ook weer verder te splitsen, bijvoorbeeld gezonder eten:

  • kennis over gezond/ongezond eten vergoten
  • mogelijkheden tot betaalbaar gezond eten aanbieden
  • schadelijkheid van ongezond voedsel aantonen

En nu kan je deze doelen ook weer verder splitsen zodat je meetbare resultaten kan gaan produceren richting een bepaald einddoel en bijbehorende sub-doelen.

Neem bijvoorbeeld schadelijkheid ongezond eten aantonen.

  • youtube filmpjes maken die het visueel ondersteunen
  • wetenschappelijke artikelen verzamelen die het rationeel ondersteunen
  • stoffen extraheren zodat je neus kan ruiken hoe gezond iets is

Ik denk dat we het vertrouwen onderling en naar buiten toe aanzienlijk kunnen vergroten, als we zelf in beeld hebben hoeveel (meetbare) vooruitgang we per maand maken naar het behalen van ons doel.
Bijvoorbeeld: In een maand 100 kijkers op Youtube kunnen helpen met een dieper besef over de impact van ongezond eten. Dat zou dan een tasbaar resultaat kunnen zijn wat kan bijdragen aan het collectieve doel.

Het zou tof zijn als we een structuur kunnen bouwen waar het onderlinge vertrouwen van kan gaan groeien. In lijn met de gedachte uit het boek dat we anderen eerder beoordelen op hun acties i.p.v. intenties zou het goed kunnen werken om zoveel mogelijk de goede acties van elkaar in beeld te krijgen.

Ik denk zelf dat het heel tof kan zijn om aan het einde van elke maand een soort stemming te houden over wie wij de held van de maand vinden qua behalen van meetbare resultaten.

Niet om er een onderlinge wedstrijd van te maken, maar om het vertrouwen te doen laten groeien dat het behalen van resultaten mogelijk is en dat we daar samen sterker in kunnen worden.

speedoftrust3.jpg